Цели

Платформата е насочена към потребители без юридическо образование, които се срещат в ежедневието и бизнеса си с различни проблеми, които имат правен аспект и характер.

Целта на платформата е да подпомогне потребителите сами да решават проблемите без посредници и загуба на време и излишни разходи за адвокатски и административни услуги, като им предоставя синтезирана информация за правната рамка на отделните процеси.

Платформата има за цел да осигури гъвкавост на онлайн потребителите, като им дава възможност сами да задават теми на онлайн обученията в зависимост от нуждите на техния бизнес.

Last modified: Tuesday, 30 September 2014, 12:38 AM
Copyright VddLegal 2014. All rights Reserved.