Какво представляват онлайн курсовете в платформата?

Онлайн обучението Ви предоставя възможност да се обучавате с Ваш собствен ритъм и на място, избрано от Вас по теми от бизнеса и ежедневието Ви.

Динамично променящата се нормативна уредба в България поражда необходимост от нови форми на електронно обучение, които да пестят време и пари на бизнеса.

Организираните от нас онлайн курсове Ви предлагат да придобиете юридически познания по теми, които са важни за Вас и Вашия бизнес. Основен принцип за нас при организиране на обученията е ндивидуалният подход към обучаващите си. Именно в тази връзка всяко едно обучение се предшества от анкета, с която най-пълно да се определят конкретните нужди на обучаващите се.

Обученията се организирани интерактивно, което позволява на обучаващите се  да осъществяват връзка помежду си, да общуват във форум и да споделят конкретни проблеми.

Last modified: Monday, 12 May 2014, 10:56 PM
Copyright VddLegal 2014. All rights Reserved.