Правила за ползване на платформата

  1. Платформата за онлайн обучения е сайт за професионални обучения по правни теми за обучаващи се без юридическо образование. Информацията е представена под формата на лекции, казуси, тестове, въпроси за дискусия и др.;
  2. За ползване на платформата е необходима регистрация. Регистриращите се предоставят актуална, пълна и точна информация, която ще им бъде поискана при попълване на регистрационната форма. Потребителите  трябва да пазят поверителността на своите потребителско име и парола;
  3. Авторските права върху предоставените обучителни материали принадлежат на VDD Legal. Материалите и части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, представяни или използвани по друг начин по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, без изрично разрешение за това.
Last modified: Monday, 12 May 2014, 11:55 PM
Copyright VddLegal 2014. All rights Reserved.