Визия

VDD Legal Learning  е съвместен продукт на водещи български и чужди юристи.

Платформата е създадена от професионалисти с богат опит в изготвянето и провеждането на различни видове обучения за съдии, прокурори и адвокати, както и на представители на бизнеса в различин области на правото. 

Last modified: Tuesday, 30 September 2014, 12:27 AM
Copyright VddLegal 2014. All rights Reserved.